Nhân tiện đi công tác tại San Jose , An có dịp ghé thăm  gia đì̀nh LQCX Bắc Cali, từ trái sang phải anh Lý Chiêu anh Chảy thầy Hậu , Hưng đứng giửa thầy Hậu và An, Ninh ,Thọ.Phương và gia đình  anh Lâm ỡ Vancouver, Canada.

Căn Cứ 80 Tân Trang Quân Cụ

​               KBC. 4199

   Cục Quân Cụ

  • Lục Quân Việt Nam Hành Khúc9:14

Đài Tưởng niệm Thuyền Nhân và Tổ Quốc Ghi ơn tại Nam Cali

Lục Quân Công Xưởng

​1971