Hoa Kỳ- Canada


Đ/Tá Huỳnh Thu Toàn (Qua đời)

​Th/Tá Nguyễn Ngọc Sự (Qua đời)

C/C Nguyễn Văn Trực (QX-Qua đời)

​Lư Sú Chãy (CX)

Tr/s Đỗ Minh Cường (TL/QX-Qua đời)

​Đỗ Văn Dũng (ĐC)

​Dương Hòa (QX)

​Lê Bá An (QX)

​Lư Há (QX)

​Lý Chiêu (TC)

​Nguyễn C Thuận

​Nguyễn T Tâm

​Nguyễn Văn Dịnh

​Nguyễn Văn Thọ (QX)

​Ông Vũ Văn Hiễn (ĐC)

​Phạm Văn Hậu(QX)

​Phan T Lực (QX)

​Quách Hòa (QX)

​Tạ Quốc Cường (QX)

​Tăng T Hoàng (QX)

​Thân Văn Ninh (QX)

​Trần đ Phương (ĐV)

​Tr/u Trần Xuân Lâm (Tx-DV)

Trịnh Hưng (QX)

Cao M Tuyến

Chung Trí Hùng(ĐC-Qua đời)

Giang K Dung

Giang M Tuong

Ngô Hoàng Lang

Nguyễn Quốc Trí

Nguyễn TấnTài

Tất Xú Há

Trần Hửu Nghĩa
Trần K Thoại

Tr/u Trần Minh Nhựt (Tx-TC)

Trần Văn Khinh

Đ/u Trịnh H Chánh (Tx-CX)

​Trương Minh Đức

​Trương Phát (CX)

Trương Văn Ngoi

​Võ D Phương

​Vủ Nhu Lang

​Nguyễn Bá Nam (CK)

​Lưu Thu (ĐV)

​​Tr/u Nguyễn Văn Nhàn

Tạ Thái Cường (CX)

Việt Nam

​​​Đ/u Bùi Chánh Tâm (Tx-QX)

​Tr/u Sự (QX)

​Diệp Bá Hùng (KTT)

​Trần Hoàng Quân (PHL)

​Lê Mạnh Hùng (PHL)

Đoàn Văn Tân

Phạm Kiêm

Tram Kim Diền (QX) 

Nguyễn Văn Nghe (PTL)

Võ Bá Hùng (PTL)

Giang Quyền (QX)​

​Huỳnh Văn Khoa (ĐV) 01262610797

​Trần Xuân Lộc (ĐV)0909341538

​Ngô Đình Long (ĐV) 0908465684​

C/C Phạm Ngọc Lợi (ĐV-Qua đời)

  • Lục Quân Việt Nam Hành Khúc9:14

Danh sách cựu nhân viên CC80TTQC/LQCX KBC. 4199