Danh sách cựu nhân viên CC80TTQC/LQCX KBC. 4199

Hoa Kỳ- Canada


​Đ/Tá Huỳnh Thu Toàn (Qua đời)

​T/Tá Nguyễn Ngọc Sự (Qua đời)

Nguyễn Văn Trực (QX-Qua đời)

​Lư Sú Chãy (CX)

​Đỗ Minh Cường (QX)

​Đỗ Văn Dũng (ĐC)

​Dương Hòa (QX)

​Lê Bá An (QX)

​Lư Há (QX)

​Lý Chiêu (TC)

​Nguyễn C Thuận

​Nguyễn T Tâm

​Nguyễn Văn Dịnh

​Nguyễn Văn Thọ (QX)

​Ông Vũ Văn Hiễn (ĐC)

​Phạm Văn Hậu(QX)

​Phan T Lực (QX)

​Quách Hòa (QX)

​Tạ Quốc Cường (QX)

​Tăng T Hoàng (QX)

​Thân Văn Ninh (QX)

​Trần đ Phương (ĐV)

​Tr/u Trần Xuân Lâm (TX-DV)

Trịnh Hưng (QX)

Cao M Tuyến

Chung T Hùng

Giang K Dung

Giang M Tuong

Ngô Hoàng Lang

Nguyễn Quốc Trí

Nguyễn TấnTài

Tất Xú Há

Trần Hửu Nghĩa
​Trần K Thoại

Tr/u Trần Minh Nhựt (TX-TC)

Trần Văn Khinh

Đ/u Trịnh H Chánh (TX-CX)

​Trương Minh Đức

​Trương Phát (CX)

Trương Văn Ngoi

​Võ D Phương

​Vủ Nhu Lang

​Nguyễn Bá Nam (CK)

Việt Nam

​​Đ/u Bùi Chánh Tâm (TX-QX)

​Tr/u Sự (QX)

​Diệp Bá Hùng (KTT)

​Trần Hoàng Quân (PHL)

​Lê Mạnh Hùng (PHL)

Đoàn Văn Tân

Phạm Kiêm

Tram Kim Diền (QX) 

Nguyễn Văn Nghe (PTL)

Võ Bá Hùng (PTL)

Giang Quyền (QX)

  • Lục Quân Việt Nam Hành Khúc9:14