​          Thành Kính Phân ưu

​Nhận được tin buồn Thân phụ anh Ông Vũ Văn Hiễn(ĐC), vừa qua đời tại Việt Nam. Cụ ông:Ông Chiêm, Pháp danh: Chúc Thành. Hưởng thọ 89 tuổi.Lễ An Táng đã được tổ chức tại Việt Nam. G/đ Lục Quân Công Xưởng, xin chia buồn cùng anh chị Hiễn và gia đình.   


Thành Kính Phân ưu

Nhận được tin buồn Hiền thê anh Trần Hoàng Quân (PHL) vừa qua đời tại Việt Nam.

G/đ Lục Quân Công Xưởng USA, xin chia buồn với anh và gia đình


  • Track 36:36

Tang lễ Nhạc Mẫu anh Lý Chiêu (TC)

Sunshine Chapel-San Jose-Bắc Cali.

Thành Kính Phân ưu 

Toàn thể G/đ Lục Quân Công Xưởng, xin chia buồn cùng gia đình anh .