​          Thành Kính Phân ưu

​Nhận được tin buồn Thân phụ anh Ông Vũ Văn Hiễn(ĐC), vừa qua đời tại Việt Nam. Cụ ông:Ông Chiêm, Pháp danh: Chúc Thành. Hưởng thọ 89 tuổi.Lễ An Táng đã được tổ chức tại Việt Nam. G/đ Lục Quân Công Xưởng, xin chia buồn cùng anh chị Hiễn và gia đình.   


Tang lễ Nhạc Mẫu anh Lý Chiêu (TC)

Sunshine Chapel-San Jose-Bắc Cali.

Thành Kính Phân ưu 

Toàn thể G/đ Lục Quân Công Xưởng, xin chia buồn cùng gia đình anh .

Thành Kính Phân ưu

Nhận được tin buồn Hiền thê anh Trần Hoàng Quân (PHL) vừa qua đời tại Việt Nam.

G/đ Lục Quân Công Xưởng USA, xin chia buồn với anh và gia đình


Tang lễ  Th/T Nguyễn Ngọc Sự, Trưởng phòng an ninh, Lục Quân Công Xưởng. KBC.4199

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn ông Trần Minh Trung bào đệ của Đ/u Trần Minh Nhựt (XTC)

vừa qua đời ​taị Nam California. G/Đ Lục Quân Công Xưởng, xin chia buồn cùng

​Anh chị Nhựt và tang quyến.

  • Track 36:36