G/Đ LQCX San Jose đón Tr/u Lâm đến từ Canada

​April/12/2017

G/D LQCX San Jose hội ngộ cuối tuần tại nhà Thọ (QX) nhân tiện tiển đưa Tr/u Lâm (DV) trở về Canada, sau khi tham dự đại hội LQCX kỳ 2 tại nam California .

  • 4:51