Lục Quân Công Xưởng tổ chức họp mặt lần đầu tiên 5/7/2014 lúc 6pm đến 10pm , anh em sau 40 năm xa xứ gặp nhau hàn huyên tâm sự gợi nhớ những kỷ niệm buồn vui của ngày xưa , có nhiều anh con cựu LQCX lần đầu gặp , đặc biệt có 2 nhân viên báo Người Việt phỏng vấn vài huynh trưởng LQCX,có bạn Tạ Cường(QX) đến từ VN và một số bạn từ miền bắc Cali ,tất cả anh chị em đả có 1 đêm hội ngộ rất vui gợi nhớ kỷ niệm của những ngày xưa thân ái, hẹn gặp lại các bạn kỳ hội ngộ sắp đến.............Chào thân ái và muôn đời Lục Quân Việt Nam.