Lục Quân Công Xưởng Sau 40 năm họp mặt lần 2. 3/7/2015 lúc 6pm-11pm ,có Tr/u Lâm(DV) đến từ BC,Canada ,gia đình anh Há Chi từ Dalas , Texas ,bạn Hiền từ Maryland ,bạn Khing mới từ VN sang đòan tụ cùng con cháu tại Denver, Colorado ,và một số anh từ miền bắc Cali xuống miền nam họp mặt xong anh em trở về miền bắc San Jose họp mặt đễ tiển đưa anh Lâm trở về Canada .